Att köpa MoDo eller inte köpa MoDo

Ja, tydligen så fick jag mitt namn refererat till på årets årsmöte. Det i samband med beskedet om att styrelsen nu vill bolagisera elitverksamheten i ett så kallat IdrottsAB, där den bakomliggande föreningen MoDo Hockeyklubb enligt Riksidrottsförbundets gällande stadgar måste äga minst 51 % av rösterna i bolaget. Det ska dock sägas att jag var helt oförberedd på att beskedet skulle komma där och då, även om ordföranden Tomas Byberg hade givit en del ledtrådar om att något var på gång i bland annat ledaren i det senaste numret av klubbtidningen samt förordet till årets koncernredovisning.

Istället fick jag veta detta under en guidad visning på ett gammalt fint bryggeri i Belgien där min telefon helt plötsligt löpte amok med sms och twitter-notifieriengar. Min största skräck i det läget, att ÖA:s Per Hägglund skulle ringa och utkräva utförliga svar efter att jag druckit två starka belgiska öl i 27-gradig värme, inträffade inte. Ibland har man tur.

Motionen jag lämnade in till årsmötet för 2 år sedan, som möjligen har ett delansvar i den här utvecklingen finns inklippt längst ner i den här texten. Det som syns tydligt där är att den är mycket fokuserad på räntekostnaderna och att MoDo-supportrar över hela Sverige på grund av dessa bör ges en möjlighet att ta ansvar för finansieringen av MoDos elitverksamhet. En förklaring som kanske behövs ges här var att MoDos tidigare ledning vid den här tidpunkten pratade mycket om hur betungande räntekostnaderna var och att den enda lösningen mer eller mindre var ökat stöd från kommunen. Jag var trött på den här retoriken och är fortfarande idag av åsikten att vi spelar ett högt spel om vi alltid tar för givet att det är enbart Ö-viks skattebetalare som ska betala för MoDos ökande kostnader av olika slag.

MoDo har supportrar över hela Sverige. MoDo har rika supportrar. MoDo har mindre rika supportrar. MoDo har fattiga supportrar – men fram till onsdagen den 24/6 år 2015 valde vi, grovt tillyxat, att bortse från möjligheten att söka finansiering för elitverksamheten från annat än Ö-viks skattebetalare, lokala biljettköpare (som överlappar den första kategorin), sponsorer (som vill ha något tillbaka) samt intäkterna från SHL.

I relation till motionen vill jag också påpeka att jag i dagsläget inte ser det som en nödvändighet att 100 % av det kapital som frigörs vid en aktieförsäljning till allmänheten måste gå till en amortering av arenalånen – men det vore vettigt om en given andel av beloppet går till en större amortering på arenalånen och/eller en låst fond på ett antal miljoner kronor som ger en ökad trygghet gentemot nuvarande regler för Elitlicensen. I övrigt har vi den senaste säsongen sett vad som hänt när arenan behöver investeringar och representationslaget har det sportsligt svårt. De olika behoven ställs mot varandra och allt handlar i nuläget om finansiering genom årets kassaflöde.

Sedan motionen skrevs har det amorterats på arenalånen, räntenivån har blivit lägre i Sverige & världen samt det har åstadkommits en ökad subvention från kommunen. Oavsett mina synpunkter om det sistnämnda. Sammantaget är MoDos situation mindre stressad nu än för 2 år sedan – vilket också borde leda till bättre möjligheter för en lyckad bolagisering, som inte behövs stressas igenom enbart för att klara kravet på 4 Mkr i Eget Kapital i Elitlicensen.

Även om jag överlag är glad över den här utvecklingen tycker jag personligen att MoDo har en del frågor kvar att svara på när det gäller utförande och syfte, som jag går igenom här nedanför och sedan även tänker försöka att peta in i Q&A-sessionen som klubben ska genomföra (självklart får läsare knycka dem också).

En längre text från 2012 kring mitt tänk om elitidrott i ideella föreningar och bolag finns att läsa här:
http://modoiter.se/adjo-folkrorelse-till-viss-del/

Utförande

 • Vad kommer värderingen av MoDos elitverksamhet i a-lag, damlag, J20- samt J18-lag att ligga på?
  En värdering med revisorsgranskning kommer att göras och vi får ett nytt värde som kommer att landa i den ideella föreningens balansräkning. Den redovisningsmässiga vinsten för den ideella föreningen kommer att vara gigantisk nästa år (precis som för Örebro i år) och vid aktieförsäljning kommer detta att i någon utsträckning realiseras i pengar som går att använda till olika syften. Örebro fick till en värdering på sin elitverksamhet i storleksordningen 35 Mkr, en siffra som man kan ha synpunkter på, men det viktiga för Örebros långsiktiga överlevnad där är ju att de faktiskt hittar köpare till aktierna för ett andelsvärde som motsvarar den värderingen. Annars har de luft i balansräkningen och med en seriös revisor tvingas de sedan till nedskrivningar. Detsamma gäller såklart MoDo – är Örebros värdering istället rimlig så bör MoDos värdering hamna högre på grund av en 34 Mkr högre omsättning, fler supportrar, medlemmar och kopplingar internationellt, större arena (och därmed potential) samt avsaknad av riktig konkurrens när det gäller elitidrott i närområdet.
 • Hur stort kommer ägartillskottet från MoDo HK till MoDo Elithockey AB att vara?
  Glöm inte att det hädanefter är bolaget som spelar i SHL och måste möta kravet på Eget Kapital om minst 4 Mkr. Den ideella föreningen kan ha hur högt eget kapital som helst hädanefter, men enbart det ger ingen plats i SHL. Det var också här den mediala rapporteringen kring Örebros ”rekordvinst” havererade. ”Rekordvinsten” skedde i den ideella föreningen, som inte ska spela i SHL längre.
 • Kommer någon begränsning i bolagsordningen införas när det gäller mängden aktier en enskild fysisk person, juridisk person eller grupp av juridiska personer (koncern) får äga? Kommer man att utnyttja möjligheten att lägga in ett förbehåll om att försäljning av aktier mellan de ovan nämnda typerna av personer alltid måste godkännas av ett årsmöte i bolaget?
 • Hur kommer marknadsföringen av emissionen att genomföras? Riktar man sig mot större, kapitalstarka intressenter, eller har man ett uttalat mål om hög ägarspridning – där supportrar med mindre marginaler i privatekonomin också ges möjlighet att köpa efter förmåga?
  Frågor om förbehåll i bolagsordningen och hur emissionen kommer marknadsföras säger mycket kring karaktären på vad bolaget kommer att bli, samt om man väljer att enbart fokusera på att dra in så mycket pengar som möjligt eller ser detta som en möjlighet att skapa ett starkare band mellan supportrar och elitverksamheten. Vill man aktivt jobba med ägarskapet som något som skulle kunna locka fler än de nuvarande 1 800 medlemmarna i föreningen, som i sin tur endast gav cirka 60 årsmötesbesökare i år? För mig har det bristande engagemanget i den ideella föreningen från klubbens många supportrar varit ett av de tydligaste tecknen på att den har tjänat ut sin roll som administrativt verktyg för elitverksamheten. Hamnar dock MoDo Elithockey AB i en situation med enbart något tiotal stora ägare så känns det för min del som att den här aspekten prioriterats bort och att det enbart handlar om finansiering med fortsatt stort avstånd mellan många supportrar och de beslut som tas av styrelse och tjänstemän.

  I texten som jag läkande till ovan så nämner jag exemplen Green Bay Packers i amerikansk fotboll och Swansea i engelsk fotboll. Lag från relativt små städer som överpresterar sportsligt i ligor med mycket hård konkurrens och ser på ett brett supporterägande utan dominerande enskilda ägare som en viktig del i att behålla passionen hos supportrarna och bibehålla varumärkenas långsiktiga värden. Jag hoppas verkligen att MoDo tagit till sig av de tankegångarna i någon utsträckning.
 • Hur kommer bolagsstrukturen se ut i sin helhet efter bolagiseringen?
  I dagsläget är den ideella föreningen koncernmoder till det helägda dotterbolaget Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB, MoDo HK äger 100 % av dessa aktier. Utöver detta äger MoDo aktier i MODO Sports Academy AB, Svenska Hockeyligan AB men utan att vara majoritetsägare i dessa. Kommer aktierna i arenabolaget att ligga kvar i MoDo HK? Rimligen flyttas SHL-aktierna till MoDo Elithockey AB.

Syfte

 • Vad har MoDo tänkt använda pengarna som frigörs vid aktieförsäljningen till?
  Ska vi vara helt ärliga så har vi ännu inte sett i vilken omfattning och till vilket pris aktierna kommer att säljas, så vad man kan använda pengarna till och åsikter om detta är kopplat till hur mycket pengar som kommer in i slutändan.

  Personligen skulle jag vilja att man använder en betydande del av dessa pengar till åtgärder som permanent sänker skulder (amorteringar av lån), i och med det också ytterligare sänkning av räntorna, samt gärna också någon form av låst fond på ett antal Mkr som minskar riskan för att vi missar Eget Kapital-kravet för AB:t på längre sikt.

  I övrigt borde det finnas möjligheter till mindre renoveringar i arenan som behöver det, som exempelvis övre etage, och jag är väl inte helt motståndare till att använda någon slant till truppförstärkning, men huvudmålet måste vara att jobba med vårt kassaflöde om vi vill ha större utrymme för spelarbudgeten, inte genom direktfinansiering från de som köper aktier. Pengar till spelarlöner försvinner direkt – amorteringar och arenainvesteringar stärker oss på lång sikt.
 • Hur skulle effektivitetsvinsterna i koncernen se ut under ett år med motsvarande omsättning, kostnader och fördelningen inom dessa, som under den senaste säsongen?
  Hittills har en ökad effektivitet i transaktioner varit ett viktigt argument från MoDos sida. Själv jobbar jag med momsfrågor till vardags och bara för mig är det ganska uppenbart att MoDo har en stor avbränning i form av moms på inköpsfakturor som ej går att dra av för en ideell förening. Många svenska idrottsföreningar har gnytt och gnällt om ”den administrativa bördan” det skulle innebära att börja redovisa in- och utgående moms i framtiden (antingen på grund av att deras undantag bryter mot Artikel 9 i EUs momsdirektiv eller på grund av att det svenska Skatteverket, väldigt rimligt, anser att de inte längre är allmännyttiga och därmed ska betala både bolagsskatt på vinst samt som en följd av det moms på transaktioner i framtiden). Men vad det handlar om i praktiken är ju att ha ett seriöst ekonomisystem installerat, definiera en momsrapport i det och dra ut en rapport en gång i månaden. Det stora jobbet handlar om en bra installation från början, görs den dåligt så driver det självklart även mycket arbetstid senare.

  Återigen – krav som jag personligen tycker det är självklart att samtliga svenska elitklubbar i ishockey och fotboll ska leva upp till, inte imorgon utan helst sedan 10-15 år tillbaka. Hade det gnällts om ökad administration när man redan nu söker skatterådgivning för cirka 450 000 kr/år från MoDos sida vore det något mycket underligt. Jag inbillar mig att skattefrågor redan nu använder en hel del arbetstid på kontoret och detta orsakas till stor del i form av att MoDo (och svensk elitidrott till övervägande del) använder en kvarleva från 1905 när det gäller att administrera elitidrott med över 130 Mkr i omsättning. Nämligen den ideella allmännyttiga föreningen.

  Den ideella allmännyttiga föreningen MoDo har kostnader utöver lönekostnader, avskrivningar och räntor (dessa har ej moms) på cirka 32,5 Mkr. Ungefär en femtedel av detta kan utgöras av moms med en momssats på 25 %, vilket då skulle motsvara cirka 6,5 Mkr i ingående moms som skänks av MoDo Hockeyklubb till Skatteverket varje år. Bara arenahyran till arenabolaget från föreningen bör ha cirka 1 Mkr i tappad moms med en hyresnivå på cirka 5 Mkr per år. Nu rör inte alla dessa 32,5 Mkr i kostnader elitverksamheten, alla fakturor har inte momssatsen 25 % och vissa typer av kostnader har inte avdragsgill moms, men med tanke på den energi och tankekraft som lagts på räntekostnaderna tidigare så är det ju uppenbart att bara detta kan leda till en betydande kostnadssänkning. Fakturorna ställs i framtiden till ett aktiebolag som har avdragsrätt för kostnader som används i verksamheten.

  Det är dock sant att AB:t i framtiden kommer att få betala bolagsskatt på sina eventuella redovisningsmässiga vinster. Vid redovisningsmässiga förluster betalar vi dock ingen bolagsskatt. Bolagsskatten är för närvarande 22 % och har successivt fallit i Sverige samt internationellt under en längre period. Anledningen till detta är bland annat att den leder till osäkra inkomster för stater i lågkonjunkturer. När inget eller få bolag gör redovisningsmässiga vinster tappar staterna över en natt sina inkomster som de ska betala för samhällsfunktionerna med. Relativt momssatserna så har de senare rusat uppåt i Europa och världen sedan finanskrisen – detta för att moms innebär ett säkrare inkomstunderlag för staterna och den är (oftast) neutral för bolag. Moms faller istället på de slutliga konsumenterna av varor och tjänster. Det är en allmän syn bland skattenördar att direkta skatter som bolagsskatt kommer fortsätta falla och momsen ytterligare på global nivå.
 • Riskminimering för ungdomsverksamheten
  Egentligen ingen fråga från min sida utan bara ett konstaterande. Även om elitverksamheten skulle misskötas grovt i framtiden så kommer ungdomsverksamheten att juridiskt vara skild från den och överleva vid en konkurs för AB:t. Den enda riskåtgärden man bör iaktta är egentligen att se på de aktier i AB:t som ej är sålda till allmänheten som värda noll kronor. Man bör inte börja äta på det kapitalet utan finansiera sin verksamhet självständigt, utan att titta på den siffran som kommer att sitta där i balansräkningen och vara väldigt stor. Så länge 51 %-regeln kvarstår så går de inte att sälja och är därför inte realiserbara tillgångar.

Slutligen
Om det extra årsmötet godkänner detta och förflyttandet av elitverksamheten sker till AB:t så har jag några råd till dig som funderar på att köpa aktier.

 • Se aldrig någonsin på detta som något du kommer att tjäna pengar på personligen. Elitidrottsklubbar är en av de absolut värsta branscher som finns ur ett vinstperspektiv. Din investering handlar helt och hållet om att förbättra MoDos chanser till långsiktigt spel i SHL, utan några garantier för hur tjänstemännen kommer att hantera dina pengar. Förhoppningsvis får du dock ett större intresse att gå på årsmötet och ställa frågor när du har investerat pengar i detta.
 • Det följer av ovanstående punkt – investera aldrig mer pengar i MoDo Elithockey AB än vad du kan avvara utan att det skapar kaos i din privatekonomi. Pengar som du kan förlora, helt enkelt. Har du inte pengar som du kan förlora bör du heller inte köpa några aktier.
 • Du kommer att behöva ett värdepapperskonto (”VP-konto”) där dina aktier i MoDo Elithockey AB registreras. En aktie idag är en elektronisk notering på ett VP-konto, det är (tyvärr) inte en tjusig pappersbit längre. Ta kontakt med din bank redan idag om du är intresserad och inte har ett VP-konto. Om du tycker att din bank har för hög avgift för att ha ett VP-konto hos dem – ring nätbanker som Avanza eller Nordnet.Motionen från 2013 – Utredning om bildande av IdrottsAB för elitverksamheten i Modo Hockeyklubb
Den ideella föreningen Modo Hockeyklubb och dess medlemmar valde under förra årtiondet att uppföra en ny arena. Processen var förhållandevis öppen gentemot medlemmarna, den presenterades på årsmöten, i klubbtidning och på hemsidan på Internet innan slutligt beslut togs och den pågick i flera år innan spaden sattes i marken på Framnäsudden. Arenan skuldfinansierades till stor del och kapitalkostnaderna ligger för närvarande på cirka 6 MSEK/år (siffran från 2011-12 års årsredovisning). Företrädare för föreningen, bland annat före detta VD Anders Trollsås, har i lokal media uttryckt ej konkretiserade förhoppningar om ökat ekonomiskt stöd från kommunen, och i förlängningen – dess skattebetalare.

Det är motionärens åsikt att medlemmar, supportrar, sponsorer och övriga direkta intressenter i föreningens elitverksamhet spelar ett högt spel med vår popularitet i regionen och framför allt hos Ö-viks skattebetalare om vi inte först rannsakar oss själva och ser om vi själva kan göra en ansträngning för att sänka kapitalkostnaderna.

Jag anser att föreningens elitverksamhet bör bolagiseras i ett s.k. IdrottsAB, där enligt RFs regler maximalt 49% av rösterna får säljas till externa ägare. Pengar som reses vid en sådan försäljning bör sedan direkt användas för en extra amortering på skulderna.

I detta bör beaktas skattelagstiftning samt eventuellt nyttjande av existerande förbehåll i Aktiebolagslagen, för att förhindra stor ägarkoncentration hos enskild fysisk eller juridisk person.

Lämpliga exempel att studera, med stor ägarspridning och med goda exempel på närhet till supportrar finns i amerikanska fotbollslaget Green Bay Packers samt walesiska Premier League-laget Swansea City. Det bör dock noteras att om detta är medlemmarnas vilja skulle vi vara först i Sverige med ett IdrottsAB som har en uttalad vilja till hög ägarspridning och användandet av AB:t för att stärka banden mellan supportrar och klubb. Kraven på utredningsarbetets bredd och utförlighet blir därför höga.

Jag föreslår årsmötet besluta:
Att utreda förutsättningarna för att i framtiden driva MoDos elitverksamhet som ett IdrottsAB, med hög ägarspridning, samt där försäljningslikviden oavkortat används till en extra amortering av existerande skulder.

/Björn Wästerlund

Lämna en kommentar